Biodiversiteit Flora Rode lijst soorten 250m hok

Deze kaarten tonen de verspreiding van de soorten van de Flora Rode Lijst (RL) in Utrecht. De Rode Lijsten zijn door het Rijk vastgestelde lijsten van zeldzame en/of in verspreiding afnemende soorten. Het betreft vaatplanten, paddestoelen, mossen en korstmossen.

De gegevens zijn in oktober 2017 betrokken uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voor de Rode Lijst soorten is het beginjaar 2000. De kaarten tonen per soortgroep het aantal soorten per vierkante kilometer en per 250 x 250 m. Waarnemingen die ingevoerd zijn op kilometerhokniveau zijn niet zichtbaar op het 250 x 250 m niveau.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID c971a923-63d6-40f1-bf5b-de5a27d7466e
dcat_issued 2017-11-10
dcat_modified 2017-11-01
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
Gecreƫerd januari 30, 2018, 16:01 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 11:20 (CET)