Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Historisch-landschappelijke lijnen

De waardevolle historisch-landschappelijke lijnen betreffen delen van de gekarteerde kenmerken (zie kaart 2.a Landschap, kenmerken). Dit betreft bijvoorbeeld oude dijken, kaden, wegen, waterlopen of historische stadswallen. Afhankelijk van de score op de waardering is er een waarde toegekend, te weten: zeer hoge waarde (rood); hoge waarde (oranje); redelijk hoge waarde (geel); Bij de waardering van landschappelijke lijnen is vooral gelet op de gaafheid van het historische lijnelement (bv. profiel van een dijk of kanaal) en eventueel ook op de samenhang met andere elementen (bv. polderkades met weteringen en tiendwegen).

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID b51ae0d9-9d47-432d-a263-d4e932caa9f3
access_constraints ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"]
bbox-east-long 5.157
bbox-north-lat 52.330
bbox-south-lat 51.652
bbox-west-long 3.814
contact-email rhp.proos@pzh.nl
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "1997-01-01"}, {"type": "revision", "value": "2015-11-30"}]
frequency-of-update notPlanned
graphic-preview-file http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/CHS_Landschap_waarden_lijn.png
licence ["Geen gebruiksbeperkingen"]
metadata-date 2017-06-28
metadata-language dut
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Leefomgeving en Bestuur", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.814, 51.652], [5.157, 51.652], [5.157, 52.33], [3.814, 52.33], [3.814, 51.652]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 28992
spatial_harvester true
Gecreƫerd maart 22, 2018, 15:13 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 15:13 (CET)