Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Landgoedbiotopen globaal

Historische landgoederen in Zuid-Holland zijn van grote betekenis voor de omgeving. Ze vormen met hun groene en statige karakter rustruimten in het stedelijk gebied. Om er voor te zorgen dat dit unieke culturele erfgoed niet verloren gaat, heeft de provincie een zogeheten ‘landgoedbiotoop‘ ingesteld. Deze landgoedbiotoop bestaat uit: - de kern van het landgoed: huis met tuin en/of park - een bufferzone hierom heen: het zogenaamde blikveld - waardevolle elementen zoals: zichtlijnen, panorama's, weg of waterloop waaraan het landgoed ligt. Globale landgoedbiotopen, vastgesteld door Provinciale Staten als onderdeel van de Visie op Zuid-Holland - Verordening Ruimte. De ligging is vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 2 juli 2010 (inclusief de wijzigingen zoals vastgesteld door PS op 23 februari 2011). Op 29 februari 2012 hebben PS de wijzigingen vastgesteld in de PSV en Verordening Ruimte. Dat omvatte mede een groot aantal - doorgaans kleine - correcties op het bestand, deze correcties zijn in dit bestand doorgevoerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID 07c5f2cf-91e1-486c-b877-f799bed56f68
access_constraints ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"]
bbox-east-long 4.932
bbox-north-lat 52.286
bbox-south-lat 51.775
bbox-west-long 4.045
contact-email rhp.proos@pzh.nl
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2015-09-06"}]
frequency-of-update notPlanned
graphic-preview-file http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/CHS_Beleid_landgoedbiotoop_globaal.png
licence ["Geen gebruiksbeperkingen"]
metadata-date 2017-06-28
metadata-language dut
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Leefomgeving en Bestuur", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.045, 51.775], [4.932, 51.775], [4.932, 52.286], [4.045, 52.286], [4.045, 51.775]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 28992
spatial_harvester true
Gecreëerd maart 22, 2018, 15:13 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 15:13 (CET)