Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Nederzettingen

De nederzetting zijn gewaardeerd in drie klassen: Zeer hoge waarde: - bebouwingstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) is intact; - de historische bebouwing zelf is gaaf bewaard gebleven; - het aantal rijksmonumenten is hier betrekkelijk hoog; - weinig nieuwbouw tussen of achter de oorspronkelijke panden. De beschermde stads- en dorpsgezichten vallen in deze categorie. Hoge waarde: - bebouwingstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) is intact; - de historische bebouwing zelf is wat minder gaaf; - het percentage monumenten is lager dan in de categorie 'zeer hoge waarde'; - hier en daar is de bestaande bebouwing door nieuwbouw vervangen. Redelijk hoge waarde: - bebouwingstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) is intact; - de historische bebouwing is duidelijk minder gaaf dan bij bovengenoemde categorieƫn; - op meedere plaatsen is nieuwbouw verschenen, voornamelijk ter vervanging van de bestaande bebouwing. De kernen waar de bebouwingsstructuur niet meer voldoende intact is (de percelering en rooilijn zijn aangetast, sloten zijn gedempt, bruggetjes gesloopt, nieuwbouw tussen en achter de oorspronkelijke bebouwing verstoort de relatie met het achterland) hebben geen waardering gekregen. Criteria die bij deze waardebepaling zijn gehanteerd zijn gaafheid, zeldzaamheid en samenhang tussen bebouwing onderling als ook tussen bebouwing en omgeving of achterland.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID 5876338b-668f-4193-aea7-6a73f5b42c74
access_constraints ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"]
bbox-east-long 5.152
bbox-north-lat 52.316
bbox-south-lat 51.673
bbox-west-long 3.843
contact-email rhp.proos@pzh.nl
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "1997-01-01"}, {"type": "revision", "value": "2015-11-30"}]
frequency-of-update notPlanned
graphic-preview-file http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/CHS_Nederzetting_vlak.png
licence ["Geen gebruiksbeperkingen"]
metadata-date 2017-06-28
metadata-language dut
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Leefomgeving en Bestuur", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.843, 51.673], [5.152, 51.673], [5.152, 52.316], [3.843, 52.316], [3.843, 51.673]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 28992
spatial_harvester true
Gecreƫerd maart 22, 2018, 15:06 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 15:06 (CET)