Geluidsbelasting langs wegen per etmaal 2013

De gegevens voor de berekening van geluidcontouren t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd door de provincie Zuid-Holland. Alle akoestische rekenmodellen zijn conform Besluit geluidhinder 2006 opgesteld. Voor het doorrekenen van de modellen is de rekensoftware van de DGMR Geomilieu versie 1.91 gebruikt. Bij de geluidcontouren t.g.v. het wegverkeer is de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder is niet van toepassing.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID 8bc1e813-71fc-4c7c-aabb-4b671f127c21
access_constraints ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"]
bbox-east-long 5.145
bbox-north-lat 52.319
bbox-south-lat 51.684
bbox-west-long 3.991
contact-email hj.feberwee@pzh.nl
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2014-10-31"}]
frequency-of-update 5annually
graphic-preview-file http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/Geluidscontouren.png
licence ["Geen gebruiksbeperkingen"]
metadata-date 2016-03-31
metadata-language dut
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.991, 51.684], [5.145, 51.684], [5.145, 52.319], [3.991, 52.319], [3.991, 51.684]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 28992
spatial_harvester true
Gecreƫerd maart 22, 2018, 15:12 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 15:12 (CET)