Geluidsbelasting prov. wegen (Inspire)

De dataset bevat de Lden geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 2e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2011). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit >= 3 motorvoertuigen. De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2011 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID d93a003a-367d-4044-8efe-a8e815c30c79
dcat_issued 2012-06-12
dcat_modified 2013-11-28
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
Gecreƫerd maart 15, 2018, 14:34 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 11:21 (CET)