Geluidszonering Industrie terreinen

Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld. De grens van het industrieterrein en de zonegrens hebben een juridische status die zijn vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan. In de zone gelden restricties voor woningbouw. De bedrijven mogen tezamen niet meer dan 50 dB(A) op de zonegrens produceren.

De zone is een aandachtsgebied waar speciale regels gelden met betrekking tot de geluidsbelasting op de zonegrens en woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen. Dit bestand bevat de begrenzing van de gezoneerde terreinen. Aan de ligging van de zones kunnen geen juridische rechten ontleend worden. Raadpleeg het bestemmingsplan in voorkomende gevallen.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID dca95d4e-7ba6-407b-9939-612e913680fa
access_constraints ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"]
bbox-east-long 5.123
bbox-north-lat 52.293
bbox-south-lat 51.757
bbox-west-long 3.979
contact-email hj.feberwee@pzh.nl
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2004-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2008-07-21"}, {"type": "revision", "value": "2008-07-21"}]
frequency-of-update asNeeded
graphic-preview-file http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/Geluidszonering_industrie.png
licence ["Geen gebruiksbeperkingen"]
metadata-date 2014-10-09
metadata-language dut
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.979, 51.757], [5.123, 51.757], [5.123, 52.293], [3.979, 52.293], [3.979, 51.757]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 28992
spatial_harvester true
Gecreëerd maart 22, 2018, 15:09 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 15:09 (CET)