Luchtkwaliteit langs wegen 2012 (rekenjaar 2013)

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden. Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. De grenswaarde voor NO2 (stikstofdioxide) is 40 ug/m3, en deze moet in 2015 zijn bereikt op NSL toetspunten. De grenswaarden voor PM10 zijn 40 ug/m3 jaargemiddeld en een daggemiddelde van 50 ug/m3, die echter overeenkomt met 32,5 ug/m3 jaargemiddeld. De fijn stof grenswaarde moet in 2011 zijn bereikt.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID 8e68e8cf-d160-470f-a48d-b0379cc25831
access_constraints ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"]
bbox-east-long 5.137
bbox-north-lat 52.322
bbox-south-lat 51.680
bbox-west-long 3.823
contact-email b.arends@pzh.nl
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2014-01-01"}]
frequency-of-update annually
graphic-preview-file http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/Luchtkwaliteit_punten.png
licence ["Geen gebruiksbeperkingen"]
metadata-date 2015-06-29
metadata-language dut
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit", "roles": ["processor"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.823, 51.68], [5.137, 51.68], [5.137, 52.322], [3.823, 52.322], [3.823, 51.68]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 28992
spatial_harvester true
Gecreƫerd maart 22, 2018, 15:13 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 15:13 (CET)