Stedenbaanplus invloedsgebieden

Stedenbaan (sinds 2013 officieel StedenbaanPlus geheten) is een zogenaamd Transit-oriented development-programma voor ruimtelijke ontwikkeling en hoogwaardig openbaar vervoer in het zuidelijk deel van de Nederlandse Randstad. Stedenbaan is een samenwerking van de Nederlandse Spoorwegen, ProRail, de Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, Regio Holland-Rijnland, de Drechtsteden, het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, de Gemeente Den Haag en de Gemeente Rotterdam.

Doel van het programma is het verbeteren van het openbaar vervoer in het zuidelijk deel van de Randstad (Zuidvleugel), door de kwaliteit van de openbaar vervoerverbindingen te verbeteren, met een hogere frequentie te rijden, en het openbaar vervoer meer op elkaar af te stemmen.[1] Daarnaast moet de leef- en werkkwaliteit in de directe omgeving van de openbaar-vervoerknooppunten worden verbeterd, door de bouw van nieuwe woningen en kantoren en extra faciliteiten zoals parkeerplaatsen.

Het initiatief voor Stedenbaan is genomen in december 2003, toen op een bestuurdersconferentie van Zuid-Hollandse overheden afgesproken werd een platform op te richten dat tot doel had het openbaar vervoer in de Zuidvleugel effectiever en intensiever te benutten. Aanleiding was dat de groei van de infrastructuur in de regio niet in pas liep met de groei van de verschillende gemeentes in de regio naar een metropoolregio.[2] Na een verkennend onderzoek werden de ambities beschreven in het document 'Ruimtelijk Ambitiedocument Stedenbaan 2020'. Het StedenbaanPlusnetwerk is opgebouwd uit hoofd(NS)spoorverbindingen, regionale spoorverbindingen, metro-systemen, sneltramverbindingen en regionale snelbusverbindingen.

Het netwerk bestaat uit zowel bestaande als nieuwe tracé's en/of stations.

Afgesproken is om te werken met cirkelvormige invloedsgebieden rondom de stations en de haltes, gedifferentieerd naar de verschillende categorieën: de stations van de hoofd- en regionale spoorverbindingen en de metrostations van de Stadsregio Rotterdam hebben een straal van 1200m; de overige haltes hebben een straal van 800m.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
GUID d4bdeec7-3867-43b8-abd2-5a95ff26ad46
access_constraints ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"]
bbox-east-long 5.112
bbox-north-lat 52.317
bbox-south-lat 51.724
bbox-west-long 4.081
contact-email c.van.eijnsbergen@pzh.nl
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2012-03-27"}, {"type": "publication", "value": "2016-03-29"}, {"type": "revision", "value": "2014-02-01"}]
frequency-of-update
graphic-preview-file http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/Stedenbaanplus.png
licence ["Geen gebruiksbeperkingen"]
metadata-date 2016-04-26
metadata-language dut
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.081, 51.724], [5.112, 51.724], [5.112, 52.317], [4.081, 52.317], [4.081, 51.724]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 28992
spatial_harvester true
Gecreëerd maart 22, 2018, 15:06 (CET)
Laatst gewijzigd maart 22, 2018, 15:06 (CET)