916 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Civiel - Kunstwerken

  Locatie van kunstwerken Tunnels Trappen Steigers Schermen Kademuren Bruggen
 • Vaarstrook-As

  De vaarstrook geeft de optimale lijn aan voor het bevaren van de Zaan
 • WOZ Waarde

  Globaal overzicht van de woz waarde 2015
 • Water - Ligplaatsen voor de scheepvaart

  Samenvatting van de dataset.
 • Eén- en meergezinswoningen

  Overzicht van één- en meergezinswoningen. verder is het bruto vloeroppervlak te zien door gebruik van de informatie knop. Het thema maakt onderdeel uit van de Kansenverkenner
 • Dichtheid ouderen 75+

  Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 75 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
 • Bevolkingsdichtheid

  Bevolkingsdichtheid geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van een bepaald topografisch gebied. De bevolkingsdichtheid is uitgedrukt in het aantal...
 • Bodembeschermingsgebieden (provincie)

  Kaartlaag met bodembeschermingsgebieden die zijn vastgesteld door de provincie.
 • Verdeling sociale jeugdteams

  Deze kaart geeft de verdeling van de wijken in sociale jeugdteams per 1/1/2014 weer. Sommige sociale jeugdteams dienen meer dan één wijk, dit staat weergegeven op deze kaart.
 • Wijken en Buurten

  Diverse formaten Data niet gechecked - proefdata Deze data kan niet rechtstreeks worden vertoond op Dataplatform. Dat maakt de data niet minder open of waardevol! Voor...
 • Straatnamen Stichtse Vecht

  Proefdata XLS Data niet gechekt Meerdere dataBRONNEN mogelijk in 1 dataset: kunnen versies van dezelfde data zijn (zoals hier), maar ook over een periode.
 • Zaanstad

  De Zaanstad ondergrond is gebaseerd op de top10nl, het digitale topografische bestand van het Kadaster. Het bestand is bruikbaar op schaalniveau's tussen 1: 1500 en 1: 25000....
 • Grootschalige Basiskaart Zaanstad

  Een digitale topografische kaart met een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat aangegeven (gebouwen, wegen,...
 • Uniforme wijkindeling Zaanstad 2013

  De wijkkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de wijken in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Uniforme, landelijk gehanteerde methode...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).