6 datasets gevonden

Tags: bedrijventerreinen

Filter Resultaten
 • Geluidszonering Industrie

  Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld. De grens van...
 • Kantoorlocaties Bedrijventerreinen

  Het bestand bevat een overzicht van de kantorenlocaties in Zuid-Holland met minimaal 10.000m2 bvo aanwezig en/of gepland Het bestand is tot stand gekomen op basis van diverse...
 • Bedrijventerreinen Herstructurering

  De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen waaraan subsidies voor planvorming en/of uitvoering van herstructureringsprojecten in Zuid-Holland zijn toegekend in de...
 • Geluidszonering Industrie terreinen

  Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld. De grens van...
 • Bedrijventerreinen

  De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Het bestand is tot stand gekomen middels enquêtering van gemeenten in Zuid-Holland en bevat RIN-nummers...
 • Geursignaleringskaart

  Het Zuid-Hollands geurhinderbeleid is een uitwerking van het geurhinderbeleid van het Rijk, dat is uitgewerkt in de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht en Bijzondere regelingen...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).