3 datasets gevonden

Tags: landschapsontwikkeling

Filter Resultaten
  • Prioritaire gebieden in Zuid-Holland

    Via de Contourennota Levend Landschap, de dato november 2007, heeft Gedeputeerde Staten keuzes gedestilleerd met betrekking tot haar inzet in prioritaire gebieden. De gebieden...
  • Leadergebieden 2007 - 2013

    Leader (Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Rural) staat voor gebiedsaanpak via plaatselijke groepen die bestaan uit publieke en maatschappelijke organisaties....
  • Nationale Landschappen

    Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal of nationaal zeldzame of unieke kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).