153 datasets gevonden

Organisaties: Zaanstad

Filter Resultaten
 • MOR Meldingen Zaanstad (TEST)

  MOR meldingen uit de TEST-omgeving van Zaanstad
 • Fietsenstallingen centrum Zaanstad

  Lokatie van de fietsenstallingen in het centrum van Zaanstad.
 • Gemeentegrens Zaanstad

  De grens van de gemeente Zaanstad die de voormalige gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam geheel of gedeeltelijk beslaat....
 • Uniformele buurtindeling Zaanstad 2013

  De buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Uniforme, landelijk gehanteerde...
 • Bodem onderzoeken

  Kaartlaag met bodemonderzoeken die aanwezig zijn het bodeminformatiesysteem van de gemeente Zaanstad. Tevens kunt u hier de bijbehorende boringen tellen. (indien ingetekend)....
 • BAG nummeraanduiding

  Met het begrip Nummeraanduidingen wordt het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging bedoeld. Een Nummeraanduiding bestaat als hiertoe door het bevoegde...
 • Bushaltes afstanden

  Loopafstanden tot de bushaltes in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.
 • Postcode 6 posities

  BAG verblijfsobjecten geaggregeerd op postcode 6 niveau.
 • Bodem lokaties

  Kaartlaag met alle locaties waar bodeminformatie aanwezig is. Varierend van verdachte activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken of bodemsaneringen. De informatie geeft de...
 • CBS Buurtindeling 2016

  Dataset van het CBS buurtindeling Zaanstad met data o.a. Aantal inwoners en oppervlakte
 • Voorzieningen voor de scheepvaart

  Voorzieningen aan de wal voor de beroepsvaart. Locatie en soort voorziening zoals: Walstroom Huisvuil inzamelpunt Watertappunt Afgifte vuil water
 • Afvalcontainers

  In het openbaar gebied staan diverse afvalcontainers. Cocons, bovengrondse containers en ondergrondse containers. De containers zijn bedoeld voor burgers om huishoudelijk afval...
 • Verkeerstellingen

  Een verkeerstelling is een onderzoek om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gemotoriseerd en/of langzaam verkeer per tijdseenheid, met eventueel een verdeling naar voertuigtype.
 • Hondenbeleid

  Uitrenzones, verboden voor honden gebieden en de hondenpoep afvalbakken.
 • Verkeer - Verkeerslichtinstallaties

  Verkeerslichtinstallaties in Zaanstad op locatie met type en leveranciers gegevens
 • Postcode 4 posities

  BAG verblijfsobjecten geaggregeerd op postcode 4 niveau.
 • Luchtfoto 2011

  Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.
 • Scheepvaart borden

  Overzicht van alle type en klasse van borden langs de hoofd vaarwegen in Zaanstad
 • Omgevingslawaai industrie etmaal (Lden)

  Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4...
 • Luchtfoto 2015

  Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.