859 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • CHW Historisch Geografische Kaart (Publiek)

  De Historisch-Geografische kaart toont belangrijke elementen in het landschap zoals dijken, sloten, wegen, dorpslinten, enz. Deze kaart maakt deel uit van de Cultuur-Historische...
 • Natuur - Beschermde flora en fauna

  In kilometervakken is aangegeven welke beschermde Flora en Fauna men kan verwachten. Tevens is de mate van bescherming aangegeven en met een link kun je op Wikipedia meer...
 • Diepte van de Zaan

  Raster weergave van de diepte van de Zaan.
 • Dichtheid ouderen 65+

  Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 65 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
 • Woningbouwlocaties

  Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen nieuwbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan...
 • Luchtfoto grijstinten

  Standaard luchtfoto gebaseerd op de luchtfoto uit 2008. Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van...
 • Civiel - Kunstwerken

  Locatie van kunstwerken Tunnels Trappen Steigers Schermen Kademuren Bruggen
 • Vaarstrook-As

  De vaarstrook geeft de optimale lijn aan voor het bevaren van de Zaan
 • WOZ Waarde

  Globaal overzicht van de woz waarde 2015
 • Water - Ligplaatsen voor de scheepvaart

  Samenvatting van de dataset.
 • Eén- en meergezinswoningen

  Overzicht van één- en meergezinswoningen. verder is het bruto vloeroppervlak te zien door gebruik van de informatie knop. Het thema maakt onderdeel uit van de Kansenverkenner
 • Dichtheid ouderen 75+

  Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 75 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
 • Bevolkingsdichtheid

  Bevolkingsdichtheid geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van een bepaald topografisch gebied. De bevolkingsdichtheid is uitgedrukt in het aantal...
 • Bodembeschermingsgebieden (provincie)

  Kaartlaag met bodembeschermingsgebieden die zijn vastgesteld door de provincie.
 • Verdeling sociale jeugdteams

  Deze kaart geeft de verdeling van de wijken in sociale jeugdteams per 1/1/2014 weer. Sommige sociale jeugdteams dienen meer dan één wijk, dit staat weergegeven op deze kaart.
 • Zaanstad

  De Zaanstad ondergrond is gebaseerd op de top10nl, het digitale topografische bestand van het Kadaster. Het bestand is bruikbaar op schaalniveau's tussen 1: 1500 en 1: 25000....
 • Grootschalige Basiskaart Zaanstad

  Een digitale topografische kaart met een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat aangegeven (gebouwen, wegen,...
 • Uniforme wijkindeling Zaanstad 2013

  De wijkkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de wijken in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Uniforme, landelijk gehanteerde methode...