3 datasets gevonden

Organisaties: Zuid Holland Tags: geluid milieu

Filter Resultaten
  • Milieubeschermingsgebieden voor stilte

    Deze kaarten vormen een onderdeel van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en bevatten de milieubeschermingsgebieden voor stilte van de provincie. Voor de productie van...
  • Geluidszonering Industrie

    Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld. De grens van...
  • Geluidszonering Industrie terreinen

    Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld. De grens van...